Ewidencja odpadów

I. Ewidencja odpadów:  

  • prowadzenie KPO oraz KEO,
  • zbiorcze zestawienie danych o rodzajach  i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  • ewidencja opakowań. Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi. Prowadzenie dokumentacji związanej z opłatą produktową i depozytową, przejęcie obowiązku i samodzielne prowadzenie rozliczeń, nadzorowanie umów z organizacją odzysku, kampania edukacyjna,
  • BDO (Baza Danych o Odpadach),
  • ZSEiE. Sprawozdania o przetworzonym zuzytym sprzęcie, Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu,  
  • stacja demontażu pojazdów. Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji,
  • autosalony - nadzorowanie dokumentów, sprawozdania (akumulatory, oleje, opony),
  • wpisy do REJESTERU podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w oparciu o art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 21),Określony został półroczny, graniczny termin na dokonanie wpisu rejestrowego bądź aktualizacyjnego. Rejestracja jest w trakcie realizacji (termin do końca czerwca 2018r.) potwierdzenie dokonania wpisu zostanie Państwu dostarczone niezwłocznie po zrealizowaniu z określeniem numeru Rejestrowego oraz loginu i hasła z dostępem do konta w portalu a stronie www.bdo.gov.pl.

Zapraszamy do współpracy