Oferta

Świadczymy pełne i kompleksowe usługi doradcze oraz projektowe z zakresu ochrony środowiska

Wykonywane czynności doradcze to między innymi: 
 
  • wykonywanie audytów stwierdzający prawidłowość oraz ewentualne nieprawidłowości w zakresie stosowania przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska,
  • kontrolowanie i prowadzenie monitoringu prawnego w zakresie przestrzegania zapisów zawartych w decyzjach i pozwoleniach z  zakresu ochrony środowiska,
  • pomoc we wdrażaniu procedur oraz uczestnictwo w audytach,  
  • obecność podczas możliwych kontroli instalacji w zakresie ochrony środowiska,
  • ciągłe, bieżące nadzorowanie i wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska,
  • doradztwo wynikającego z bieżącej działalności zakładu. Proponowanie i wdrażanie udzielanie porad prawnych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach prawa oraz interpretacjach,
  • przeprowadzanie szkoleń dla Pracowników zakładu, 
  • udzielanie porad prawnych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach prawa oraz interpretacjach,
 

Zapraszamy do współpracy